Covid opatrenia


Vážení zákazníci.


V prípade opatrení súvisiacich s pandémiu COVID 19 sa riaďte pokynmi uvedenými na jednotlivých pracoviskách a v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

-->