Sťahovanie dátSystémy plné inovácií:

V prípade záujmu o ľubovoľný systém nás kontaktujte

//

Smart Terminál na manuálne sťahovanie a LAN/WLAN alebo USB prenos údajov z digitálnych tachografov a kariet vodičov GEN1/GEN2 k automatickej archivácii a vyhodnoteniu.

//

Bluetooth zariadenie SmartLink na prepojenie digitálneho tachografu DTCO 1381 s mobilným telefónom k online zobrazeniu VDO Counter počítadiel a k sťahovaniu a prenosu dát z kariet vodičov.

//

Dátový kľúč DLK Pro Smart na manuálne sťahovanie a prenos údajov z digitálnych tachografov a kariet vodičov GEN1/GEN2 k automatickej archivácii a vyhodnoteniu.

//

Mobilná aplikácia Driver Card Data k zariadeniu SmartLink na online zobrazenie VDO Counter počítadiel (aktuálneho času jazdy a prestávok) a k sťahovaniu a prenosu dát z kariet vodičov emailom.

//

Zariadenie DLD II WR na pevnú zástavbu do vozidla a na automatizovaná sťahovanie a GSM prenos údajov z digitálnych tachografov a kariet vodičov GEN1/GEN2 k automatickej archivácii a vyhodnoteniu.

//

Mobilné zariadenie na manuálne sťahovanie a GSM prenos údajov z digitálnych tachografov a kariet vodičov GEN1/GEN2 k automatickej archivácii a vyhodnoteniu.

//

Nový webový program TIS WEB 5 kompatibilný so všetkými zariadeniami na automatickú archiváciu a vyhodnotenie údajov z digitálnych tachografov a kariet vodičov GEN1/GEN2.

//

Zariadenie na pevnú zástavbu do vozidla a na automatizovaná sťahovanie a GSM prenos údajov z digitálnych tachografov a kariet vodičov GEN1/GEN2 k automatickej archivácii a vyhodnoteniu.

-->